RUS
+7 (926) 582-49-54
Филиалы компании
 
Обратный звонок

Кұрылыстық сараптама және аудитҚұрылыс жұмыстарын еш уақытта жеке қабылдамаңыз. Құрылыс бұл өзіне адамзаттың барлық озық жетістіктерін біріктіретін өндірістің ең ғылыми мәнді түрлерінің бірі. Өз күштеріңізді асыра бағаламаңыз. Осы жұмысты ЭКСПЕРТЪ компаниясына сеніп тапсырыңыз.
Біз кепілдік береміз – нәтиже Сіздің ойлағаныңыздан асып түседі!

СМЕТАЛЫҚ ҚҰННЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ
  ЭКСПЕРТЪ компаниясы құрылыстың сметалық құнын бақылауы бойынша жеке әдістемені әзірледі.
    
   Әдістеменің мәні сметалық құжаттаманы тексеруге кешенді ұстанымдық қолдануда жатыр, мұнда, мердігермен әлі шарт жасалмаған уақытта даярлық кезеңінде сметаны тексеру негізгі болып табылады, бұл басқа қымбат бағаларды қолдану арқылы бастапқыда құнды көтеруден туындаған тәуекелділікті төмендетуге мүмкіндік береді, өйткені ақталмаған және істе қолданылмайтын барынша күрделі технологиялық тізбекті мердігердің қолдану мүмкіндігін жоққа шығарады (жұмыс номенклатурасының ұлғаюы). Сондай-ақ төлемге берілген көлемдердің ағымдық тексерісі де біршама рөл атқарады, мұнда қандай-да бір себептер бойынша туындаған қосымша жұмыстармен қатар, олардың қажеттілік мәні бойынша орындалған жұмыстардың болуы мен негізділігі тексеріледі. Мысалы, мердігерде бағада ол кірпішті бірінші қабатқа көтерген сияқты автомобиль жүк көтеру краны «отыр», алайда ол бұны жасаған жоқ, қайта кірпішті машинадан тікелей жұмыс жүргізу орнына түсірді. Солай болса да,  Сіз бұны жай көзбен сметадан көре алмайсыз, өткені сметадағы бағалар құрамын ашу тек арнайы бағдарламадағы кәсіби сметашының ғана қолынан келеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ  АУДИТ
Техникалық аудит мыналарды қамтиды:
1. Жобаланған шешімдердің ҚНжЕ, МЕМТ, ТН тапсырысшының техникалық тапсырмасы талаптарына сәйкестігін тексеру.
2.Құрастырмалардыңорнықтылық қабілетінің есептемелерін, олардың беріктілік қорының нормативтік коэффициенттеріне сәйкестігін тексеру.
3. Барлық тараулардың ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерін қоса алғанда, жобалық шешімдерінің тиімділігін тексеру.
4.Қолданылатын материалдардың барлық номенклатурасын тексеру және негізділігінің есептемесі.
5. Орындалған жұмыстардың ҚНжЕ, МЕМТ, ТН тапсырысшының техникалық тапсырмасына, ғимараттар мен имараттар сараптамасының талаптарына сәйкестігін тексеру.
6. Қолданылған материалдар мен құрастырмалар элементтерінің аспаптық бақылауы (оның ішінде бақылаудың бүлдірмейтін әдістері).
7.Атқарушы геодезиялық түсірілімдердің нақты орындалған жұмыстарға сәйкестігін тексеру.
8.Ілеспе атқарушы құжаттаманы тексеру.
9.Мердігердің жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының нормаларын сақтауын тексеру.
10. Бас мердігердің қажетті қызметті жүзеге асыруын шартқа, сондай-ақ заңнамаға сәйкес тексеру.ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ АУДИТІ
a. Жобаланған шешімдердің ҚНжЕ, МЕМТ, ТН тапсырысшының техникалық тапсырмасы талаптарына сәйкестігін тексеру.
b. Құрастырмалардыңорнықтылық қабілетінің есептемелерін, олардың беріктілік қорының нормативтік коэффициенттеріне сәйкестігін тексеру.
c. Барлық тараулардың ішкі және сыртқы инженерлік жүйелерін қоса алғанда, жобалық шешімдерінің тиімділігін тексеру.
d. Қолданылатын материалдардың барлық номенклатурасын тексеру және негізділігінің есептемесі.

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫН БАҒАЛАУ
  ЭКСПЕРТЪ компаниясы объектіні өткізудің әртүрлі сатыларында орындалған жұмыстардың сапасына бағалау жүргізеді.
1. Материалды таңдау сатысында – бұл тармақтың құрылыстың бүкіл технологиялық тізбегінде айтарлықтай өзекті мәні бар. Құрылыс кезінде қолданылатын материалдың немесе қондырғының қандай сипаттамасы мен қасиеті бастапқыда таңдалатын болса, құрыстырма мен жүйенің осындай сапасын біз шығу кезінде аламыз.
2. Құрылыс сатысында – құрылыс процесінің технологиялық тізбегінің сақталуына бақылау бойынша жұмыс жүргізіледі, қолданылатын материалдар мен қондырғылардың жоба талаптарына сәйкестігі қадағаланады. Геодезиялық бақылау жүргізіледі.
3. Орындалған жұмыстарды қабылдау сатысында – өзіне мыналарды қамтитын шаралар  кешені жүргізіледі: өлшеу жұмыстары, геодезиялық жұмыстар (атқару түсірілімдерін тексеру),орындалған құрастырмаларды аспаптық бақылау,ғимараттың құрылыс құрастырмаларымен инженерлік жүйелерінің жобалық талаптарға сәйкестігін тексеру. Атқарушы құжаттаманы және ғимаратқа сараптама жүргізу бойынша көптеген басқа жұмыстарды тексеру.Тұрғын және өнеркәсіп  ғимараттарын тексеру– осының барлығы біздің компанияның құзыретіне кіреді.